A 73 Aasfood Faicht. An dä äschdn Kraizung bieng`s biddschee rechds ab Richdung Schwazzabrugg. In annä schaafm Lingskuavm (nach ca. 500 Meeder) bieng`S bidde däi zwaide rechds ab, dann noch ca. 200 Meedern die äschde lings. Ezädd folng`S einfoch dämm Weech , der sie duach ´n Wald direggd zu uns füad.
 

ä dedaiäde Bschreibung folgd ... 
 

Sie foan vom Schwazzä Meeä einfach nai ins Dunaudelda, lassen Belgrood, Buddabeschd und Wien hinder sich, um kuzz nach Keelhaim rechds in dänn Aldn Kanool abzubieng. Richdung Nämmbäch fahnd, finden`S uns dann - aff halbä Schdregg - rechderhand.

 

 

Inhaltsübersicht Powered by gp|Easy CMS